Späť na stránku so správami o stave služieb

Odoberajte aktuálne správy

Postarajte sa o to, aby vám do ľubovoľného #kanálu na Slacku chodili naše aktuálne správy. Notifikácie sú zasielané pri kritických a dôležitých plánovaných nedostupnostiach.

Icon to be used when publishing.

Websupport.sk BOT 9:32pm

Takto bude vyzerať naša správa o stave služieb vo vašom kanáli...