Επιστροφή στη Σελίδα Ενημερώσεων.

Λήψη ενημερώσεων

Λάβε αυτόματα όλες τις ενημερώσεις κατάστασης των συστημάτων μας ζωντανά σε όποιο Slack #channel επιθυμείς.

Icon to be used when publishing.

Χρυσή Ευκαιρία Κατάσταση συστήματος BOT 9:32pm

Δες στο παράδειγμα πώς θα εμφανίζονται οι ενημερώσεις κατάστασης των συστημάτων μας στο κανάλι σου ...